Taliban Buda heykellerini İslam'da resim ve heykelin haram olmasından dolayı mı bombaladı? IŞİD antik eserleri resim yasağını uygulamak için mi yok etti? Müslümanlar Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürlere resme karşı oldukları için mi tepki gösterdi? Bu kitap, günümüzde sıkça duyduğumuz bu sorulara cevap arayışının ürünü. Nuh Yılmaz, Müslümanların imge ile yaşadığı her sorunu "ikonoklazma" ile... Continue Reading →

2000’li Yıllarda Elitlerin Dönüşümü: Devlet, Siyaset ve Batı

Bu makale Ağustos 2011'de yayınlanan 2000'li Yıllarda Türkiye, Cilt 5: Türkiye'de Toplum kitabında yayınlanmıştır. Makalenin tamamının pdf kopyası için tıklayınız. Yılmaz Nuh, “Türkiye’de Elitlerin Dönüşümü” Nuh Yılmaz, 2000′li Yıllar Cilt 5: Türkiye’de Toplum, Der. Ahmet Demirhan, Meydan Yayıncılık, Ağustos 2011, İstanbul. Sayfa 51-74. 2000'li Yıllarda Elitlerin Dönüşümü: Devlet, Siyaset ve Batı Nuh YILMAZ 2000'li yıllarda Türkiye'de elitlerin... Continue Reading →

“Islamic Iconoclasm” as a Eurocentric Narrative

When the discussions of iconoclasm shifted from theological context to modern art context, iconoclasm turned into a secular concept and even gained the meaning of ‘radical’ and even sometimes avant-garde in the European context. However, during the formation years of art history as a discipline, pictorial practices of Muslims, i.e. miniatures, patterns and other ‘minor’ artifacts as well as the lack of anthropomorphic figures were likened to ‘older’ or ‘past’ religious iconoclastic experiences of Europe thanks to the idea of progress. This act of distancing to describe the pictorial practices of “Europe’s principal Other,” coincided with the heydays of Orientalism. Therefore, it led the scholars of Islamic art to use the term iconoclasm implying a perceived backwardness rather than other possible alternatives such as “radical” or “avant-garde.” I argue that the main reason behind the iconoclasm thesis arises from this historical affinity between the Enlightenment’s conception of secular art and the Orientalist assumptions about the nature of “Muslim art.”

Toplumsal Eleştiri Olarak Kurban

Bu Makale 8-9 Aralık 2007'de İstanbul Kongre Merkezi'nde Bayrampaşa Belediyesi ile  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kurban Sempozyumu'nda tebliğ olarak sunulmuştur. Tebliğ metinleri 2008 yılında kitaplaştırılmıştır. Makalenin pdf kopyası için tıklayınız. TOPLUMSAL ELEŞTİRİ OLARAK KURBAN Nuh YILMAZ İslâm, Kurban, Kullanım Değeri İslâm’da diğer dinlerde olduğu gibi bir kur- ban ibadeti var mı? Yoksa İslâm’daki... Continue Reading →

Evrensel İnsan Hakları Söylemi ve Şiddet Sorunsalı

Yılmaz, N. & Köse, T. (2007). "Evrensel İnsan Haklan Söylemi ve Şiddet Sorunsalı". Çev. Adem Başpınar. İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, İnsan Haklarında Yeni Arayışlar  Sempozyumu Özel Sayısı), Sayfa 137-159. İstanbul. Evrensel İnsan Hakları Söylemi ve Şiddet Sorunsalı Nuh Yılmaz ve Talha Köse Makalenin tamamının pdf kopyası için tıklayınız. Özet: İnsan hakları... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑