2000’li Yıllarda Elitlerin Dönüşümü: Devlet, Siyaset ve Batı

Bu makale Ağustos 2011’de yayınlanan 2000’li Yıllarda Türkiye, Cilt 5: Türkiye’de Toplum kitabında yayınlanmıştır. Makalenin tamamının pdf kopyası için tıklayınız.

Yılmaz Nuh, “Türkiye’de Elitlerin Dönüşümü” Nuh Yılmaz, 2000′li Yıllar Cilt 5: Türkiye’de Toplum, Der. Ahmet Demirhan, Meydan Yayıncılık, Ağustos 2011, İstanbul. Sayfa 51-74.

2000’li Yıllarda Elitlerin Dönüşümü: Devlet, Siyaset ve Batı

Nuh YILMAZ

2000’li yıllarda Türkiye’de elitlerin durumunu konusmak, AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye’de yaşanan dönüşüm neticesinde ortaya çıkan yeni elitlerden bahsetmek anlamına gelir. Eger 1990’lı yıllarla 2000’li yılların elitlerin dönüşümü ya da değişimi anlamında bir farkı varsa, bunun nerede yoğunlaştığına, ne tür sonuçlar ürettiğine bakmak gerekir. Türkiye tarihi göz önüne alındığında en can alıcı konu son on yılda Türk elitlerinin nasil bir dönüşüme uğradığı olmuştur. Türkiye’nin elitlerini ekonomik elitler, entelektüel elitler, siyasi elitler, bürokratik elitler ya da devlet elitleri olarak ele alısak asıl dönüşüm ya da değişim nerede olmuştur? Bu dönüşümün ana taşıyıcıları hangi kesimlerdir? Türkiye’de yükselen ekonomik elitler konusunda geçmis dönemde oldukça önemli çalışmalar yapıldı. Anadolu Kaplanlan adıyla da anılan, muhafazakar kökenli yeni yükselen orta sınıfın Türkiye siyasetine etkisi Turgut Özal döneminden bu yana çesitli alanlarda incenlenme imkânı bulmuştur. Muhafazakar işadamlarının yükselişine odaklanan bu çalışmalar AK Parti’yi iktidara taşıyan hareketliligi anlamada önemli bir yere sahipse de, Türkiye’nin en zenginleri listesine bu kesimden birilerinin son 10 yılda dahil olmaması bu dönüşümün  sınırlarını göstermektedir. Bu sebeple, 2000’Ii yıllardaki elit dönüşümünün ekonomik elitin dönüşümünün ötesinde bir perspektifle ele almak zorunludur.

2000’Ii yılları elitleri arasındaki asıl gelişmenin, yeni ortaya çıkan siyasi elitlerin sistemle ilişkisinde; bunun yanı sıra da dönüşüme uğrayan devlet elitleri ile siyasi elitler arasındaki ilişkide gözlenebilecğeini söyleyebiliriz. 2000’li yıllar boyunca devlet elitleri zemin kaybetmiş, buna karşılık yeni oluşan siyasi elitlerse mevzi kazanmışlardır. Bu gelişmeler Türk siyasetindeki elitlerin genel profilini değiştirmenin yanı sıra siyasetin alanını da genişletmiştir. Ancak daha da önemlisi, bu gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni durum bölge ve dünya siyasetine de etki etmeye başlamıştır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: