Evrensel İnsan Hakları Söylemi ve Şiddet Sorunsalı

Yılmaz, N. & Köse, T. (2007). “Evrensel İnsan Haklan Söylemi ve Şiddet Sorunsalı”. Çev. Adem Başpınar. İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, İnsan Haklarında Yeni Arayışlar  Sempozyumu Özel Sayısı), Sayfa 137-159. İstanbul.

Evrensel İnsan Hakları Söylemi ve Şiddet Sorunsalı

Nuh Yılmaz ve Talha Köse

Makalenin tamamının pdf kopyası için tıklayınız.

Özet: İnsan hakları ile (Foucault’nun deyimiyle) bir söylem olarak insan hakları arasındaki fark nedir? Althusser insan haklarını bir ideoloji olarak nitelendirmişti. şiddeti “insanlığa karşı işlenmiş suç” olarak nitelendirmemizin anlamı nedir? Bunun sınırlarını kim belirliyor? Nereye kadar bu soruları sorgulayabiliriz? “İnsanlığa karşı işlenmiş” nasıl şiddetten korunmayı sağlayacak bir hukukun koruması altına alınabilir? Bu tebliğ evrensel insan hakları fikrinin hümanizm bağlamında temel varsayımlarıdan başlayarak, temel insan haklan aktivizminde analiz edilmeden bırakılmış bir problem olan insan hakları ile şiddet ilişkisini, egemenlik, istisna, ulus devlet ve mülteci kavramları bağlamında ele alacaktır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: