‘Ahir zaman’ siyasetleri

Bu yazı 20 Mayıs 2012 tarihli Star Gazetesi'nde yayınlanmıştır. NUH YILMAZ - George Mason Üniversitesi Son günlerde iç siyasette yaşanan yeni siyasi açılım denemeleri önümüzdeki dönemde siyasetin giderek ısınacağını gösteriyor. Bu gelişmelere hızlıca bakmak gerekirse: Kendisini “Anti-Kapitalist Müslüman Gençler” şeklinde adlandıran bir grup 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için Taksim Meydanı’na çıkarken, “İslamcı Kürtler” parti kurma hazırlığına... Continue Reading →

Komşularla 2.0 sorun: Dış politikada ne değişti?

Bu yazı 5 Mayıs 2012 tarihli Sabah Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Yazının pdf versiyonu için tıklayınız. Komşularla 2.0 sorun: Dış politikada ne değişti?   Nuh YILMAZ Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun TBMM'de hükümetin Suriye politikasını anlatırken kullandığı "Ortadoğu'da değişim dalgasını yöneteceğiz" şeklindeki sözleri tartışmalara yol açtı. Davutoğlu'nun konuşmasında Ortadoğu'da yeni bir düzenden bahsetmesi, Türkiye'nin bu düzenin hem "öncüsü"... Continue Reading →

Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat

"Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat" adlı makale 2012 yılında Abdurrahman Babacan tarafından derlenerek Pınar Yayınları tarafından yayınlanan Bin Yılın Sonu: 28 Şubat Süreklilik ve Kopuş adlı 3 ciltlik derleme kitabın 211-237 sayfaları arasında yeralmıştır. Makalenin kitaptaki orijinal haline ulaşmak için tıklayınız. Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat NUH YILMAZ Türk siyasi kültürüne ‘Postmodern Darbe’... Continue Reading →

Türk dış politikası Suriye’de iflas mı etti?

Bu yazı 20 Ağustos 2011 tarihli Sabah Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Arap Baharı'nın ardından Türk dış politikasının performansı gerek taktik gerekse stratejik düzeyde yakından takip edilir hale geldi. Türk dış politikası Arap Baharı öncesinde uluslararası basında "eksen değiştirme", "Batı'dan uzaklaşma", "Otoriterleşme" gibi ideolojik temalar eşliğinde tartılır olmuştu. Arap Baharı sonrası da şaşırtıcı şekilde benzer temalar etrafında benzer söylem oluşturuluyor.... Continue Reading →

Aşırılığın ‘yeni ikonu’

Bu yazı 1 Aralık 2010 tarihinde Star Gazetesi‘nin Açık Görüş ekinde yayınlanmıştır. Wikileaks küresel liderlik krizinin restorasyon çabalarıyla kapatılmaya çalışılan çatlaklarında yaşanan bir sızıntı. NUH YILMAZ SETA Washington Direktörü 11 Eylül saldırıları gerçekleştiğinde, ünlü Fransız düşünür Jean Baudrillard, Batı’nın bu saldırıları çok arzuladığını söylemişti.  Sinema endüstrisinin sürekli İkiz Kuleleri hedef alan saldırıları gündeme getirerek, adeta saldırıyı... Continue Reading →

Obama rüyasının sonu mu?

Bu yazı 10 Kasım 2010 tarihinde Sabah Gazetesi‘nde yayınlanmıştır. Obama'ya 2008'de seçimi kazandıran ekonomik kriz bu kez büyük bir yenilgi yaşattı. Ama bu seçimlerin ne ABD dış politikasına ne de Türk- ABD ilişkilerine -soykırım tasarısı dışındadoğrudan etkisi olur. Salı günü ABD'de 2010 ara seçimleri yapıldı. Seçim sonuçları Obama Yönetimi'nin rakibi Cumhuriyetçiler karşısında gerilediğini gösteriyor. Önümüzdeki iki... Continue Reading →

ABD’nin kimlik arayışı

Bu yazı 6 Eylül 2010 tarihinde Star Gazetesi'nin Açık Görüş ekinde yayınlanmıştır. Tartışmalar caminin yerine odaklanmış gibi görünse de asıl mesele ABD’nin önümüzdeki yıllarda nasıl bir kimliğe sahip olmak istediği ile ilgili: ABD iddia ettiği gibi Müslümanlara da açık çok kültürlü bir toplum mu olacak, yoksa Müslümanları dışarıda tutarak yola devam mı edecek? NUH YILMAZ SETA... Continue Reading →

Washington’da Nükleer Zirve

Bu yazı Mayıs 2010 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. ABD’NİN baş­ken­ti Was­hing­ton, 12-13 Ni­san ta­rih­le­rin­de Av­ru­pa Bir­li­ği, Ulus­la­ra­ra­sı Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu (IAE­A) ve Bir­leş­miş Mil­let­ler ile ara­la­rın­da Tür­ki­ye ve Er­me­nis­tan’ın da bu­lun­du­ğu 47 ül­ke­nin ka­tıl­dı­ğı Nük­le­er Gü­ven­lik Zir­ve­si’ne ev sa­hip­li­ği yap­tı. Zir­venin res­mî gün­de­mi, nük­le­er te­rö­riz­me kar­şı ted­bir­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı, ulus­la­ra­ra­sı nük­le­er ka­ra­bor­sa ile mü­ca­de­le ve uran­yum... Continue Reading →

Ermeni Tasarısı Kaç Bahar Daha Gerecek?

Bu yazı Star Gazetesi'nin Açık Görüş Eki'nde 7 Mart 2010'da yayınlanmıştır. Ermeni lobisinin tezleri tüm açıklığıyla ve tüm siyasi aktörlerce tartışılmadıkça Türkiye bu tasarı kamburundan kurtulamayacak. Nuh Yılmaz ABD Başkanı’nın 1915 olaylarını soykırım olarak adlandırmasını isteyen ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki 252 no’lu karar tasarısı Perşembe günü oylanarak kabul edildi. Tasarı sadece bir oyla... Continue Reading →

İsrail, Ortadoğu’daki Değişimi Okuyamıyor

Bu yazı Şubat 2010 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. TÜRK dış politikasının en karmaşık sorunlarından biri, İsrail ile ilişkilerin düzenlenmesi olageldi. Kurulduğunda İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olan Türkiye, bir süre sonra ilişkileri maslahatgüzar düzeyine indirmekte beis görmedi. İnişli-çıkışlı bir seyir izleyen ilişkiler, 1990’larda “stratejik” olarak tanımlanırken, 2000’ler kriz dönemi oldu. Zamanın başbakanı Bülent Ecevit’in İsrail’in... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑