Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat

“Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat” adlı makale 2012 yılında Abdurrahman Babacan tarafından derlenerek Pınar Yayınları tarafından yayınlanan Bin Yılın Sonu: 28 Şubat Süreklilik ve Kopuş adlı 3 ciltlik derleme kitabın 211-237 sayfaları arasında yeralmıştır. Makalenin kitaptaki orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat

NUH YILMAZ

Türk siyasi kültürüne ‘Postmodern Darbe’ olarak geçen 1997 yı­lının 28 Şubat’ındaki siyasete müdahale nevi şahsına münhasır bir takım özelliklere sahiptir. Modern dünyada şiddetin kansız, dolaylı ve temaşa içermeyen niteliği üzerine tüm yazılanları haklı çıkaran postmodern darbe, şiddetini ustalıkla yasa ve yargı üze­rinden gerçekleştirmiş, kan dökmeden ve şiddetini mağdurlarının hayatına sıkıştırıp, gizleyerek uygulamayı başarmıştır. Bu özelliği ile postmodern darbe gerçekten de neredeyse hiper-reel bir darbe, mağduriyetini sadece mağdurlarının bildiği hiper-görsel bir darbe haline gelmiştir. Bunun en açık delili ise diğer darbeler üzerine oluşan bir literatür olmasına rağmen, 28 Şubat’ın, üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ ne medyada, ne akademide, ne de sanat alanında yeterince tartışılmıyor olması, 28 Şubat’la baş­layan mağduriyetlerin üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına rağmen halen tam anlamıyla düzeltilememiş olmasıdır. Türkiye’nin siyasi yapısını, siyasi kültürünü, uluslararası ilişkilerini, ittifak yapısını, iç siyasi sorunlarını, medya yapısını, eğitim sistemini, milletin dev­letle ilişkisini radikal şekilde dönüştüren bu darbe halen etraflıca incelenmemiştir. Peki 28 Şubat’ı 28 Şubat yapan nedir?

Makalenin devamı için tıklayınız.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: