Taliban Buda heykellerini İslam'da resim ve heykelin haram olmasından dolayı mı bombaladı? IŞİD antik eserleri resim yasağını uygulamak için mi yok etti? Müslümanlar Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürlere resme karşı oldukları için mi tepki gösterdi? Bu kitap, günümüzde sıkça duyduğumuz bu sorulara cevap arayışının ürünü. Nuh Yılmaz, Müslümanların imge ile yaşadığı her sorunu "ikonoklazma" ile... Continue Reading →

2000’li Yıllarda Elitlerin Dönüşümü: Devlet, Siyaset ve Batı

Bu makale Ağustos 2011'de yayınlanan 2000'li Yıllarda Türkiye, Cilt 5: Türkiye'de Toplum kitabında yayınlanmıştır. Makalenin tamamının pdf kopyası için tıklayınız. Yılmaz Nuh, “Türkiye’de Elitlerin Dönüşümü” Nuh Yılmaz, 2000′li Yıllar Cilt 5: Türkiye’de Toplum, Der. Ahmet Demirhan, Meydan Yayıncılık, Ağustos 2011, İstanbul. Sayfa 51-74. 2000'li Yıllarda Elitlerin Dönüşümü: Devlet, Siyaset ve Batı Nuh YILMAZ 2000'li yıllarda Türkiye'de elitlerin... Continue Reading →

Türk analizinde trolleşme temayülü

Bu yazı 12 ağustos 2012 tarihli Star Gazetesi'nin Açık Görüş ekinde yayınlanmıştır. TROLİSTlerin tuzağına düşüp, bunlara cevap verenler İmam Gazali’nin mantık bilmeyenle muhatap olmama ilkesini ihlal ettiklerinden cezalarını çekerler. Türk analizinin trolleşme temayülü, zihin saydamlaştırarak, düşünmeyi engellediği için bir ulusal güvenlik sorunudur: ANLAYANA!!! NUH YILMAZ - Marmara Üniversitesi Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkan iki yeni... Continue Reading →

Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat

"Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat" adlı makale 2012 yılında Abdurrahman Babacan tarafından derlenerek Pınar Yayınları tarafından yayınlanan Bin Yılın Sonu: 28 Şubat Süreklilik ve Kopuş adlı 3 ciltlik derleme kitabın 211-237 sayfaları arasında yeralmıştır. Makalenin kitaptaki orijinal haline ulaşmak için tıklayınız. Bir Postmodern Darbe Portresi: 28 Şubat NUH YILMAZ Türk siyasi kültürüne ‘Postmodern Darbe’... Continue Reading →

Facebook’la Arkadaşını Bul, Twitter’la Devrim Yap!

Bu yazı 4 Ekim 2009 tarihli Star Gazetesi Açık Görüş'te yayınlanmıştır. Yazının pdf formatı için tıklayınız. Nuh Yılmaz George Mason Üniversitesi, SETA Washington Direktörü Son zamanlarda bir twitter fırtınası esmeye başladı Türkiye’de. Fırtına değil adeta twitter efsanesi. Bir kaç yıl öncesine kadar facebook ile yatıp kalkanlar, bir anda twittercı oldular. Hani biraz daha zorlasak yıllar... Continue Reading →

Toplumsal Eleştiri Olarak Kurban

Bu Makale 8-9 Aralık 2007'de İstanbul Kongre Merkezi'nde Bayrampaşa Belediyesi ile  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kurban Sempozyumu'nda tebliğ olarak sunulmuştur. Tebliğ metinleri 2008 yılında kitaplaştırılmıştır. Makalenin pdf kopyası için tıklayınız. TOPLUMSAL ELEŞTİRİ OLARAK KURBAN Nuh YILMAZ İslâm, Kurban, Kullanım Değeri İslâm’da diğer dinlerde olduğu gibi bir kur- ban ibadeti var mı? Yoksa İslâm’daki... Continue Reading →

Kurban

BÜTÜN dinlerde olduğu gibi İslam’da da bir kurban ibadeti var mıdır? Yoksa İslam’daki kurban ibadeti, İslam’ı diğer dinlerden tefrik eden bir özelliğiyle mi neşet etmektedir? Bu sorular basitçe İslam’da kurban ibadetinin niteliğiyle değil de, bilimsel bir sorgulama biçimi olarak teolojinin, dinler tarihinin ya da dinle ilgili bilgi üretme pratiklerinin Avrupa-merkezci, tarihsel ilkselliği dolayısıyla zaman zaman Yahudiliğe atıf yapsa da gerçekte Hıristiyanlığı temele alan ve dünyayı oradan gözleyen algılama biçimi ile ilgili sorulardır.

Blog at WordPress.com.

Up ↑