Aşağıda giriş bölümü metin olarak eklenen, tamamı pdf formatında sunulan bu makale, Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz tarafından yazılmış,  SETA Yayınları tarafından yayınlanan Türk Dış Politikası Yıllığı 2011 kitabı için kaleme alınmıştır. Atıfta bulunmak için makelenin künyesi şöyledir: Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz, "Ortadoğu'da Modellerin Rekabeti: Arap Baharı'ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri" Türk Dış Politikası... Continue Reading →

ABD Türkiye’nin gölgesinde kaldı

Bu yazı 26 Mayıs 2010 tarihli Star gazetesi'nin Açık Görüş ekinde yayınlanmıştır. Uranyum zenginleştirme anlaşması ile Türkiye ve Brezilya bölgesel güç olma yeteneklerini göstermiş ve rüştlerini ispatlamış oldu. Eğer Amerika Türkiye ve Brezilya ile birlikte hareket etmez ve sertlik yanlısı tavrını sürdürürse, bölgede daha da fazla itibar kaybına uğrayacak, Bush yönetiminin mirası olan meşruiyet krizi... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑