Toplumsal Eleştiri Olarak Kurban

Bu Makale 8-9 Aralık 2007'de İstanbul Kongre Merkezi'nde Bayrampaşa Belediyesi ile  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Uluslararası Kurban Sempozyumu'nda tebliğ olarak sunulmuştur. Tebliğ metinleri 2008 yılında kitaplaştırılmıştır. Makalenin pdf kopyası için tıklayınız. TOPLUMSAL ELEŞTİRİ OLARAK KURBAN Nuh YILMAZ İslâm, Kurban, Kullanım Değeri İslâm’da diğer dinlerde olduğu gibi bir kur- ban ibadeti var mı? Yoksa İslâm’daki... Continue Reading →

Kurban

BÜTÜN dinlerde olduğu gibi İslam’da da bir kurban ibadeti var mıdır? Yoksa İslam’daki kurban ibadeti, İslam’ı diğer dinlerden tefrik eden bir özelliğiyle mi neşet etmektedir? Bu sorular basitçe İslam’da kurban ibadetinin niteliğiyle değil de, bilimsel bir sorgulama biçimi olarak teolojinin, dinler tarihinin ya da dinle ilgili bilgi üretme pratiklerinin Avrupa-merkezci, tarihsel ilkselliği dolayısıyla zaman zaman Yahudiliğe atıf yapsa da gerçekte Hıristiyanlığı temele alan ve dünyayı oradan gözleyen algılama biçimi ile ilgili sorulardır.

Blog at WordPress.com.

Up ↑