Türk analizinde trolleşme temayülü

Bu yazı 12 ağustos 2012 tarihli Star Gazetesi'nin Açık Görüş ekinde yayınlanmıştır. TROLİSTlerin tuzağına düşüp, bunlara cevap verenler İmam Gazali’nin mantık bilmeyenle muhatap olmama ilkesini ihlal ettiklerinden cezalarını çekerler. Türk analizinin trolleşme temayülü, zihin saydamlaştırarak, düşünmeyi engellediği için bir ulusal güvenlik sorunudur: ANLAYANA!!! NUH YILMAZ - Marmara Üniversitesi Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkan iki yeni... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑