Monthly Archives: October 2007

ABD 50 sene daha Irak’ta

Bu yazı Ekim 2007 tarihinde Anlayış Dergisi‘nde yayınlanmıştır. HA­Zİ­RAN ayın­da Be­yaz Sa­ray Söz­cü­sü Tony Snow, Irak’la Gü­ney Ko­re ara­sın­da bir ben­zer­lik ku­ru­yor ve ABD’nin 50 se­ne da­ha Irak’ta ka­la­ca­ğı­nı söy­lü­yor­du. ABD’nin şu an­da Irak’taki du­rum­unu an­la­mak için fark­lı di­na­mik­le­re bak­mak, … Continue reading

Posted in Anlayış, Politika, Publishers | 1 Comment